авызны чөйгә элү


авызны чөйгә элү
1) класть (положи́ть) зу́бы на по́лку

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "авызны чөйгә элү" в других словарях:

 • бөрү — 1. Тигез сырлар, җыерчыклар ясап җыю тарайту; махсус җыерып эшләү, ясау 2. Түгәрәкләп җыерып кысу (иренне, авызны) 3. күч. Авыз эчен куырып җыерып ачыттыру (өлгереп җитмәгән ачы җимеш һ. б. ш. тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • искәү — 1. Борын аркылы һава сулап ис сизү 2. күч. Берәр нәрсәне тотып, күреп, баштан кичереп белү китапның исен дә иснәмәгән 3. Иренү, ялыгу, йокы килү кебек хәлләрдә ирексездән авызны киң ачып тирән сулыш алу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • иснәү — 1. Борын аркылы һава сулап ис сизү 2. күч. Берәр нәрсәне тотып, күреп, баштан кичереп белү китапның исен дә иснәмәгән 3. Иренү, ялыгу, йокы килү кебек хәлләрдә ирексездән авызны киң ачып тирән сулыш алу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кизил — Көньякта үсә торган сары чәчәкле, каты үзагачлы куак. Шуның куе кызыл, авызны камаштыра торган ачы җимеше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • куыру — (КУЫРЫЛУ) – 1. Азыкның кайбер төрләрен сусыз кыздырып ашамлык рәвешендә әзерләү 2. Киптерү, корыштыру арышны кояш куырды 3. Эссе һаваның, эссенең тәнгә килеп бәрелүе, тәнне кыздыруы тур.. Кайнар яки ачы ашамлыкның авызны, иренне авырттыруы,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чайкау — I. 1. Юыла торган әйбернең керен, пычрагын, сабынын бетерер өчен чиста суга батырып бер яктан икенче якка йөртеп юу 2. Дезинфекцияләү, чистарту яки дәвалау максаты белән юу (мәс. авызны). II. ЧАЙКАУ – 1. Гаҗәпләнү, риза булу, хуплауны һ. б. ш.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чап-чап — аваз. Авызны чапылдатып ашаганда, суга берәр нәрсә төшкәндә, пычрактан барганда һ. б. ш. барлыкка килгән тавышны белдерә. ЧАП ИТҮ (ИТТЕРҮ) – Бик каты сугу (яңакка) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чап-чоп — аваз. Авызны чапылдатып ашаганда, суга берәр нәрсә төшкәндә, пычрактан барганда һ. б. ш. барлыкка килгән тавышны белдерә. ЧАП ИТҮ (ИТТЕРҮ) – Бик каты сугу (яңакка) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чапыл-чопыл — аваз. Авызны чапылдатып ашаганда, суга берәр нәрсә төшкәндә, пычрактан барганда һ. б. ш. барлыкка килгән тавышны белдерә. ЧАП ИТҮ (ИТТЕРҮ) – Бик каты сугу (яңакка) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чапылт-чопылт — аваз. Авызны чапылдатып ашаганда, суга берәр нәрсә төшкәндә, пычрактан барганда һ. б. ш. барлыкка килгән тавышны белдерә. ЧАП ИТҮ (ИТТЕРҮ) – Бик каты сугу (яңакка) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чәп-чәп — аваз. 1. Кулларны чапканда, авызны чапылдатканда һ. б. барлыкка килгән тавышны белдерә 2. Дулкыннар ярга, бүрәнәгә, көймәгә һ. б. ш. бәрелгәндә барлыкка килгән тавышны белдерә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге